Auditions: Test Driving the Arts 2016-2017

 

The Playhouse Company will hold auditions on 2 and 3 December 2015 for participants who wish to participate in its Test Driving the Arts programme during 2016-7.  Auditions registration are until Friday, 27 November 2015.

 

To take part in the Test Drive auditions, which will be held at The Playhouse, contact Khulekani Kunene on 031 369 9440 between 09H00 and 16H30 only, before cut-off date Friday, 27 November 2015.

 

The Playhouse Company’s Test Drive programme is designed to showcase arts practitioners in the fields of indigenous and popular cultural entertainment. Performance genres typically featured in the series include Maskandi, Gospel, Kwaito, Afro Reggae, Imfene, Pantsula, Hip Hop, among others.  The Test Drive series provides CBD workers with regular opportunities to enjoy free lunch time concerts close to their places of work. It also fulfils a valuable role to the performing arts community as it serves as a show case for artists to be scooped by talent scouts on the lookout for quality acts.

 

______________________________________________________________________________

 

Playhouse  Company izokwenza inhlolo khono yabazongena ohlelweni lwayo olubizwa nge Test Driving the Arts

The Playhouse Company izoba nenhlolo khono ngomhlaka 02 no 03 December 2015 yalabo abafisa ukubayingxenye yohlelo olubizwa ngokuthi Test Driving the Arts ngo 2016 – 2017. Ukubhalisela inhlolo khono kuqala ngo Msombuluko mhlaka 09 November 2015 – kuze kuvalwe ngomhlaka 27 November 2015.

Inhloso yohlelo lwase Playhouse Company olubizwa nge Test Driving the Arts lwenzelwe ukukhombisa ikhono lamaciko akithi eviyiyela ngokomdabu nangezinye izinhlobo zokucikoza ezijwayelekile. Izinhlobo zobuciko ezijwayele ukuba khona ungabala o Maskandi, Gospel Music, Kwaito, Afro Reggae, Amapansula, Imfene, Hip Hop, Indlamu, nezinye izinhlobo njalo njalo.

Uhlelo lwe Test Driving the Arts lunika abasebenzi kanye nabavakashi abasenkabeni ye Theku ithuba lokujabulele isidlo sasemini bebe bezitika ngobumnandi bomculo nomdanso kwamahhala eduze kwezindawo zokusebenzela.

Loluhlelo luphinde lunikeze ithuba labo abafisa ukukhula nokuthuthukela phambili kwezobuciko.Lokhu kuphinde kubasize babonwe ezinye izikhulu zakwezinye izikhungo zobuciko ezivundulula amakhono.

Ngemininigwane mayelana nalenhlolo khono ungashayela e Playhouse ukhulume no Khulekani Kunene kule nombolo 031 369 9440 phathi kuka 09:00 ekuseni no 16:00 ntambama, ngaphambi kosuku lokuvala Olwesihlanu 27 November 2015.